#Mahuru Māori – ka kōrero a Stacey Morrison mō te mahi awhina i ngā pakeke, i ngā mātua ki te ako i te reo Māori

 

stacey_morrison

(English translation in first comment – ngā mihi!)

Ngā mihi o te wā, o Mahuru Māori!

I tēnei mea poto noa iho, anei te hononga ki tā Stacey Morrison kōrero i te reo irirangi mō te mahi tautoko a rāua ko Scotty Morrison i ngā mātua, i ngā pakeke hoki, kia ‘tangata whenua’ ai te reo Māori i te kāinga. Me mihi ka tika ki a rāua, ki te Whare Wānanga o Massey hoki, mō te aro ki ngā tino hiahia o ngā mātua, o ngā pakeke hoki. I te reo Māori tēnei kōrero.

Anei hoki tētahi uiuinga i Te Reo Irirangi o Aotearoa, e pā ana ki te reo Māori, me tā rāua pukapuka hou. I te reo Pākehā tēnei.

 

Mahuru Māori: he whakaaro mō te arero whakairotia

(English version in first comment – ngā mihi!)

I te whakaahua e whakatairanga ana i te marama reo Māori (ko Mahuru Māori tēnā), kua kitea te arero whakairotia. Kua marama te tikanga – me ū te tangata ki te reo Māori, ki te whakaaro Māori hoki. Ehara i te mea, he pai ki te puta mai ai ngā kupu Māori noa iho – e kāo; me Māori te momo whakatakoto kōrero, me te aha, me Māori kē ngā whakaaro. Kua mōhiotia whānuitia te kupu akiaki a Tīmoti mā – ‘ko te reo kia rere, ko te reo kia tika, ko te reo kia Māori.’ Me mihi ka tika ki ngā āhuatanga e toru, otirā, me pēhea ngā whakaaro ina ka puta mai te kōrero Māori i te arero Pākehā? He Pākeha tēnei e tuhi ana… Me pēhea ōku whakaaro? Ko tāku ki a koutou, kei ahau ōku aku whakaaro.

Engari, me whakatakoto ōku whakaaro i te momo whakatakotoranga reo Māori, i runga i ngā tikanga Māori hoki. Hei tauira – mena ka mihia tētahi tangata i ‘Te Karere’ (kua whiwhi ki te tohu pea), ina ka whakahoki te tangata ki te kairipoata, kāore i rangona ngā kupu whakahīhī, otirā, ko te kupu mihi kē ki tōna whānau, ki tōna hapū, iwi, ki a rātou i tautoko i a ia  i te haerenga roa. He pai tēnā – he tika, he Māori tēnei momo whakaaro. ‘Ehara taku toa i te toa takitahi’- āe mārika, te mutunga kē mai o te tika o tēnei momo kōrero.

I tōku whānau, ahakoa he whānau Pākehā kē, ka rere tonu te reo Māori – ko māua ko taku tamāhine e pēnei ana – ā,  i tōna wā,  wānangatia ai ngā whakatakotoranga reo, me te ‘whakaaro Māori’ hoki.

Ngā mihi o te wā!

 

Mahuru Māori – kua whakatakotoria anō te mānuka

mahuru-maori-2017

(English translation in first comment – ngā mihi!)

Kei te whārangi ipurangi o Mahuru Māori tēnei mihi…

“Kia ora! Tēnei ka mihi ki a koe mōu i whakaaro mai ki te kaupapa o Mahuru Māori hei hāpai ake māu i tēnei tau. Me mihi rā tō pūnganangana, tō hautoa, me tō aroha nui ki te reo, ki te kawe i tēnei mānuka, ao te pō, pō te ao.”

Anei te whakamārama mō te kaupapa…

Ko te kaupapa o Mahuru Māori tētahi wero reo i puta mai i a Paraone Gloyne i te tau 2014. He hiahia nōna kia rangona whānuitia te reo, e puta hoki ai ki te ao o te ia rā.

Nō reira ko te wero, kia reo Māori te reo whakawhitiwhiti (kōrero, tuhituhi, waiata, katoa e puta ana i a koe he reo Māori) mō te marama o Mahuru, ahakoa ki a wai, ahakoa, ki whea, ahakoa āwhea kōrero ai te tangata, me Māori te reo.

Āe rā, he tino wero tēnei, kia kōrero ai i te reo Māori, ao te pō, pō te ao… otirā, kua ngāwari atu ētahi o ngā tikanga i ēnei rā, kia taea ai e te hunga kāore i te tino mōhio te whai wāhi. I tōku whānau, ko te whāinga o taku tamāhine kia kōrero Māori māua i te nuinga o te wā. Mō tōna hoa wahine, me kōrero rāua ko taku tamāhine i te reo, mena ka taea.

Otirā ko au? Ko tēnei – te hokinga mai ki tēnei rangataki.

Ngā mihi o te wā, o te Mahuru Māori!