Mahuru Māori – kua whakatakotoria anō te mānuka

mahuru-maori-2017

(English translation in first comment – ngā mihi!)

Kei te whārangi ipurangi o Mahuru Māori tēnei mihi…

“Kia ora! Tēnei ka mihi ki a koe mōu i whakaaro mai ki te kaupapa o Mahuru Māori hei hāpai ake māu i tēnei tau. Me mihi rā tō pūnganangana, tō hautoa, me tō aroha nui ki te reo, ki te kawe i tēnei mānuka, ao te pō, pō te ao.”

Anei te whakamārama mō te kaupapa…

Ko te kaupapa o Mahuru Māori tētahi wero reo i puta mai i a Paraone Gloyne i te tau 2014. He hiahia nōna kia rangona whānuitia te reo, e puta hoki ai ki te ao o te ia rā.

Nō reira ko te wero, kia reo Māori te reo whakawhitiwhiti (kōrero, tuhituhi, waiata, katoa e puta ana i a koe he reo Māori) mō te marama o Mahuru, ahakoa ki a wai, ahakoa, ki whea, ahakoa āwhea kōrero ai te tangata, me Māori te reo.

Āe rā, he tino wero tēnei, kia kōrero ai i te reo Māori, ao te pō, pō te ao… otirā, kua ngāwari atu ētahi o ngā tikanga i ēnei rā, kia taea ai e te hunga kāore i te tino mōhio te whai wāhi. I tōku whānau, ko te whāinga o taku tamāhine kia kōrero Māori māua i te nuinga o te wā. Mō tōna hoa wahine, me kōrero rāua ko taku tamāhine i te reo, mena ka taea.

Otirā ko au? Ko tēnei – te hokinga mai ki tēnei rangataki.

Ngā mihi o te wā, o te Mahuru Māori!

1 thought on “Mahuru Māori – kua whakatakotoria anō te mānuka”

 1. English version…free translation……. title :Māori September – the challenge has been laid down again.

  On the webpage for ‘Mahuru Māori’ there is this greeting…

  Greetings! We acknowledge and thank you for turning your thoughts to providing your support for this issue again this year. We acknowledge your foresightedness, your bravery, and your love of the language, in taking up this challenge (of using the language) at all times.

  Here is the explanation about the subject…

  Mahuru Māori is a challenge that Paraone Gloyne put forward in 2014. (He did it) because he wanted the Māori language to be heard widely, and for it to be used in the everyday world.
  So, the challenge is to use the Māori language for all your interactions (speaking, writing, singing, whatever – all in Māori) during the month of September. No matter who you’re talking to, no matter where, no matter when – do it all in Māori.

  Well, that’s a serious challenge, to speak Māori all the time, day or night… however, some of the ‘rules’ have been relaxed to let people who are less competent to participate. In my family, my daughter’s aim is that she and I will talk Māori together most of the time. Her girlfriend is aiming to speak Māori with my daughter, when they can manage it.
  And me? It’s this – returning to this blog… Greetings in the spirit of Mahuru Māori!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s